||||||||||PAR: Maman'i Tina -MESSAGE: Mbola tsara Balita, Titissa sy ny fianakaviana jiaby Ambilobe sy Ambanja... mahatsiaro anareo ! Veloma e !||||||||||PAR: MAMPIRAY BERARY -MESSAGE: ||||||||||PAR: Gyuri Bacsi -MESSAGE: Allo a tout le monde au Madagascar! Un petit bonjour de la Hongrie! ||||||||||PAR: CECILE -MESSAGE: BONSOIR !bien le bonjour pour Famille de Mahajanga et Ankazomborona tsy adino nay anareo mbola ho avy zahay amagy