1 Navalona - Ho avy ilay andro
2 Ny Mpitory - Isaorako
3 Saotra sy Dera - Iny lalana iny
4 Tana Gospel Choir - Derao
5 Ny Koraita - Mamangy ny tany