1 Dadi Love - Heveriko zaho
2 Rabaza - Tsipazo rano
3 Vaiavy Chila - Garamaso
4 Norah - Ameo liberté
5 Fandrama - Vidiana raha tsara